ReNovatie
& nieuwbouw

Om een ideale leeromgeving te scheppen, steunen we opnieuw op onze 4 principes uit de Nova-visie.

Een leeromgeving is niet alleen een schoolgebouw, maar is connectief. Het is een verzameling van alle fysieke momenten die bijdragen tot een proces. De leerplaats moet vlotjes connectie kunnen leggen tussen de nood aan een bepaalde ruimte en de intrinsieke leervraag. Zo moet een student zich in kleine groep geborgen en veilig voelen met alle comfort langs de ene kant en moeten ze zich even confortabel voelen in een grote aula met een grote groep aan de andere kant…

Leren moet ook buiten het schoolgebouw gebeuren:  studenten moeten de kans krijgen om zo snel mogelijk de wereld in te trekken, beginnend in eigen omgeving. Stages, bezoeken, leren op andere werkvloeren hoort daarbij in de Nova.

Met de architectuur van het nieuwe gebouw en een aanpassing in de bestaande gebouwen willen we deze visie in werkelijkheid brengen.

De Nova kijkt “open” in zijn gebouw: we brengen letterlijk visueel alles met elkaar in connectie: het oude en het nieuwe,het binnen en buiten,het hier en veraf, de plaats en de goesting !

Hybride leeromgevingen vragen ook om een sterk en veilig IT-platform. Het Novateam blijft zoeken naar een gepaste electronische omgeving die zo nauw mogelijk aansluit bij de noden van en docenten, en ouders en leerlingen. Het is een proces in blijvende ontwikkeling.

De gebruiker van een omgeving bepaalt uiteindelijk de leefbaarheid van de omgeving op elk niveau. Oriënterend sensibiliseren van het gebruik van zowel IT-platforms als fysieke omgeving moet bijdragen aan een letterlijke en figuurlijke milieuvriendelijke en “propere” omgeving om in samen te leven en te leren.

En ons huis zal altijd een flexibele functie blijven hebben : een open instelling waar iedereen welkom is,aanpasbaar aan elk soort gebruik, een welkome thuis voor buurt, student ouder en docent.