Betekenisvol leren

De Nova wil een school zijn waar kennis echt gekoppeld wordt aan de wereld rondom jou, waar je echt leert samen leren en waar je echt  inzicht krijgt in jezelf.

We willen dat je ontdekt hoe jij het best kennis verwerkt. Dat is vandaag niet alleen meer aan de hand van boeken en in de klas, maar overal. We vinden het belangrijk dat je de juiste omgeving hebt om in te leren. Daarom nemen we je letterlijk en figuurlijk mee naar buiten: de stad en de wereld als leerplek liggen voor ons open.

We willen je een dieper inzicht geven in kennis over onze complexe wereld. We begeleiden je om hierin je eigen plaats te vinden.

Gaandeweg ga je jezelf kunnen oriënteren zodat je elke keer betere keuzes kan maken. Zo leren we je  leren vanuit fouten en laten we je doorgroeien tot een wendbare en veerkrachtige jongvolwassene.

Om dit te realiseren gaan we aan de slag met een topteam van leerkrachten, experts, die andere, nieuwe paden bewandelen. Mensen die creatief “out of the  box”  denken, zodat je elke dag kan schitteren.

We willen graag samen met jou, leren betekenisvol maken!

De Nova
leert en verbindt
via 3 werelden:

ik

Je wil jezelf kennen. Je hebt zicht op jouw sterktes en je kent je eigen grenzen. Je kan reflecteren over jezelf. Je weet waar je bloed sneller van gaat stromen. Je beseft hoe jij je wereld kleur geeft.

Het gaat hier niet om waarheid of juistheid, maar om schoonheid.

wij

Leren doe je samen, van iedereen die in je leeromgeving aanwezig is, veraf of kortbij, als gebeleider van elkaar of als sparringpartners, als wetende en als lerende. Je zorgt hiermee voor constructief intermenselijk verkeer.

Deze wereld gaat over het intermenselijk verkeer, over echtheid en authenticiteit.

het

Is de verzameling van alle theoretische en praktische kennis, verzameld in de wereld om je heen. Deze is te vinden op geschreven of elektronische dragers en ideaal om het leerproces te ondersteunen en te vervolledigen. Het is de wereld om ons heen die concreet, tastbaar en objectief meetbaar is.

Hier spreken we over de wereld van de wetenschap waar je zaken objectief, concreet en tastbaar wil maken.

Lerende school

De wereld kantelt en wij in De Nova zijn van mening dat we mee moeten kantelen. Dat doen we weloverwogen. De Nova is constant in ontwikkeling, maar dat betekent niet dat we zomaar experimenteren met ons onderwijs. Wat goed werkt voor onze leerlingen borgen we, wat niet werkt pakken we aan! We maken linken tussen wetenschappelijk onderzoek en de dagdagelijkse praktijk. We werken evidence informed. Het zit gewoon in ons DNA om onszelf continu in vraag te stellen en bij te sturen waar nodig.

Eigenaar van je eigen leerproces

Zelfmanagement en learning control zijn noodzakelijke kerneigenschappen voor moderne mensen. Continu leren vergt jezelf managen  en de wil om over jezelf na te denken . Het vraagt om een flexibele houding van iedereen om zichzelf te kunnen en bij te willen sturen als er iets misloopt. Dit zorgt er ook mee voor dat je groeit in zelfstandigheid. Bij ons krijg je vooral veel goesting.

Feedback

Goeie feedback heb je nodig om je leerproces in de juiste baan te kunnen sturen. In de Nova krijg je niet alleen feedback van experts, maar ook van je medestudent, medewerkers, toeschouwers,… kortom van iedereen die deelneemt aan jouw Epic. Natuurlijk willen we weten waar en hoever je staat in dit proces, daarom zijn metingen op sommige momenten ook nodig. We bekijken het totaalpakket en verzamelen dit in je portfolio. Dat gaat niet alleen over bereikte resultaten, maar ook over je groei, je moeilijkheden die je overwonnen hebt, hoe je je voelde en wat jij ervan vond.

Betekenisvol leren met goesting

Een levenslang leren vraagt om een open houding om jezelf te kunnen en willen bijsturen. Frustraties, fouten maken zijn verbonden met het leerproces. Door in te zetten op afgebakende zelfstandigheid, connectie met de echte wereld en een goeie onderbouwde feedback,  geven we je inzicht in hoe jij leert  en ervaar je  zeker en vast succes en boren we meteen  je goesting in leren nog meer aan.

Betekenisvol leren met een topteam

De Nova-leerkracht wil het verschil maken. Dit doet hij niet alleen: samen met het kernteam is hij mee verantwoordelijk voor jouw welbevinden. Het team zoekt naar de juiste manier om jouw leerproces zo goed mogelijk te laten verlopen . Zo maken we komaf met de karikatuur waarbij het of volledige keuzevrijheid en zelfstandigheid of traditionele klassikale kennisoverdracht van leerstof moet zijn. Het team kiest voor een hybride vorm in functie van jouw leerproces.

Leren voor het leven

We zetten volop in op vaardigheden die volgens De Nova belangrijk zijn voor de toekomstige generatie. We leren je kritisch zijn en keuzes maken . We laten je probleemoplossend denken. We zetten in op je zelfvertrouwen, je sociale vaardigheden. We maken je wereld groter.

We willen je persoonlijkheid laten doorgroeien tot een ondernemend iemand, met sterktes EN zwaktes. Door onze sterke focus op het leerproces geloven we dat je leren niet stopt aan de schoolpoort of na je schooltijd. We geloven in jouw gezonde dosis verstand om verder te zoeken naar antwoorden die voortkomen uit de voortdurend veranderende complexe wereld van morgen.