Wij leren epic?

Wat is jullie studieaanbod?

Een lessenrooster?

Hoe hoog ligt de lat?

Is De Nova goed bereikbaar met het openbaar vervoer?

In afwachting van het nieuwbouwproject maakt De Nova gebruik van de schoolgebouwen van de vroegere middenschool Ter Beuke.

Vlak bij de campus is de bushalte Kessel-Lo Park Heuvelhof met volgende buslijnen: 370 – 371 – 373-374 – 524 – 525 (meer info: Kessel-Lo Park Heuvelhof) Het station van Leuven bevindt zich op fiets- en wandelafstand (1,5 km) van de campus.

Krijgen de leerlingen toetsen?

Binnen De Nova gebruiken we verschillende vormen van evaluatie. Naast toetsen en taken werken we met andere evaluatiemanieren zoals bijvoorbeeld, papers en presentaties. We brengen ook vaardigheden in kaart. Leerlingen houden hun leren bij in een portfolio. Elke vorm van evalueren maakt deel uit van de begeleiding van de leerlingen. De coach zorgt voor de juiste feedback voor de leerlingen met als ultieme doel dat de leerlingen hun leren zelf in handen kunnen nemen.

Kan ik veilig met de fiets naar De Nova?

Vanuit Leuven loopt er een veilig wandel- en fietspad van aan het station langs Hal 5 en de atletiekpiste. De wegen in en rond Kessel-lo zijn voorzien van veilige fietspaden. Je kan een veilige fietsroute uitstippelen op fietsnet.be.

Zal mijn kind voldoende worden voorbereid op verder studeren?

Uiteraard! Naast het verwerven van een stevige basis aan kennis zal De Nova inzetten op de totale persoonlijkheidsontwikkeling met veel aandacht voor vaardigheden: plannen en organiseren, kritisch denken, zelf evaluatie, leren leren, onderzoeksvaardigheden, presenteren, …

Hierdoor zullen onze leerlingen een goede voorbereiding krijgen op het vervolgonderwijs.

Is De Nova enkel een middenschool?

Neen, De Nova groeit uit tot een volwaardige secundaire school.
2020-2021 eerste graad
(1ste + 2de jaar)
2021-2022 derde jaar
2022-2023 vierde jaar
2023-2024 derde graad
(5de en 6de jaar)

Wat als mijn kind van school wil veranderen?

De Nova is een erkende school en valt onder de inrichtende macht van GO! scholengroep Huis 11. Dit houdt in dat wij, net als andere scholen, de eindtermen moeten realiseren zoals ze bepaald zijn door de Vlaamse overheid. Door deze erkenning kunnen wij officiële studiebewijzen uitreiken en kunnen leerlingen zonder problemen een overstap doen van een andere school naar De Nova of omgekeerd.