Nova Epic

In De Nova werken we met een Epic. Een Epic is een periode van 5 à 6 weken waarin we samen werken aan vraagstukken die ons bezig houden. Een Epic bestaat uit de volgende delen:

Take off

Binnen de groep snijden we het onderwerp aan: wat houdt ons bezig, wat willen we leren, hoe gaan we te werk, wat hebben we nodig. We stellen een werkplan op, een traject. We plannen in hoe we aan dit probleem gaan werken en wat we hierbij nodig gaan hebben.

Mission

Tijdens een Epic schuiven de experts missions in het proces, die de weg naar de oplossing kunnen ondersteunen. Deze missions bevatten interessante leerinhouden waarbij je op verschillende manieren nieuwe dingen ontdekt. Sommige missions werk je alleen af, andere in groep. Kom je struikelblokken tegen of is het nog onduidelijk, dan krijg je begeleiding van onze experts. Missions bestaan uit:

Mission Briefing

Een gerichte briefing in je uurrooster waarbinnen door experts concepten en begrippen worden verankerd. Alles krijgt zo betekenis en de samenhang wordt duidelijk. Je kan hier ook gerichte vragen stellen over de inhoud van de mission.

Mission Time

Tijdens mission time werk je alleen of in groep aan missions. Je krijgt tijd om de opdracht die in de mission gegeven is te verwerken. Ook hier word je begeleid door een expert.

Kibo

Tijdens een ganse Epic werk je samen met heel wat mensen:
je medestudenten, experts van binnen en buiten de school. Dit zijn allemaal begeleiders die ons leerproces gaan ondersteunen. We maken tijdens een Kibo tijd om al die feedback te verwerken in ons leerproces. Kibo is een gepland moment waar je de hulp inroept van een begeleider of waar je begeleider jou uitnodigt voor een gesprek.

Free Mission

Tijdens dit moment kan je op school blijven om taken te maken, missions verder af te werken onder begeleiding,… gebruik makend van alle faciliteiten die op school aanwezig zijn. Enkele experts zijn nog in de school aanwezig om je vragen te beantwoorden

Sports

Even een frisse neus halen tijdens het joggen, aan je conditie werken tijdens het zwemmen of even de benen strekken tijdens een stevige voetbalmatch. De sportexperten organiseren Sports-momenten waar jij kan op intekenen.

Boosters (+)

Sommige kennis en technieken zijn zo interessant dat je er echt wel eens van moet proeven:  werken met een 3D printer, geheimen van fotografie, bedrijfsbezoek, speciale tentoonstellingen, dansvoorstellingen, film,… Uit alles wat er rondom ons gebeurt, kunnen we iets meepikken om te gebruiken op de weg naar onze Landing.

Landing

Na de afgesproken periode  komen we tot een resultaat in onze zoektocht naar antwoorden op de vragen van de Take Off. De “presentatie” hiervan kan op verschillende manieren gebeuren: misschien heb je wel met een groep een hele tentoonstelling opgebouwd, of een film, een quiz, een artistieke voorstelling.

Portfolio

De weg die je hebt afgelegd in een Epic vinden we heel belangrijk, misschien nog belangrijker dan het uiteindelijke resultaat. Alle dingen die je bijgeleerd hebt, gezien hebt, doorworsteld hebt, nemen we mee in je portfolio. Dit is een verzameling van feiten over jou die laat zien hoe je gegroeid bent als persoon, als lerende, als mens. Het portfolio wordt zo een mooi naslagwerk van je leerproces.

Heel belangrijk voor ouders: het portfolio is GEEN rapport, je mag dit ook zo niet lezen. Het zal al je ups en downs bevatten die je tijdens de hele weg verwerkt hebt. We nemen pas besluiten na een hele lange periode van ontwikkeling, en niet moment per moment. Het is dus ook niet nodig om bij eventueel minder resultaat al in paniek te slaan: enkel uit je fouten kan je leren ! De leerlingen moeten ook de tijd krijgen om zichzelf te “verbeteren”!

Novaweek

Omdat de tijd soms snel gaat, is het belangrijk dat je de beschikbare tijd samen met je begeleider goed indeelt: wanneer ga je naar de expert om uitleg, wanneer werk je alleen aan een taak, welke deadlines bouw je in, wanneer moet iets klaar zijn,…  Dit vraagt om een stevige planning. In het eerste jaar gaan we dit samen met jou doen in de planningsklas. In deze klas leer je hoe je best je tijd indeelt, je leert de online planner gebruiken en je wordt opgevolgd om het later helemaal alleen te doen: leren plannen is erg belangrijk, maar het is ook een leerproces.

Je bouwt zo mee aan je eigen weekrooster en naarmate je in hogere klassen zit, wordt de indeling hiervan meer en meer je eigen verantwoordelijkheid.

De Nova trajecten

Leerjaren 1 & 2.  Begeleid verkennen

 • 1A basisoptie met mission Latijn
 • 1B basisoptie met mission Economie en Organisatie
 • 2A basisopties met mission Taal & Cultuur, STEM wetenschappen, Latijn
 • 2B basisoptie met missions Economie en Organisatie

Leerjaren 3 & 4 Begeleid oriënteren

 • missions Taal & Communicatie
  Natuurwetenschappen (STEM)
  Latijn

Leerjaren 5 & 6  Verdiepen

 • verdieping in Taal & Communicatie
 • verdieping in Natuurwetenschappen
 • verdieping in Latijn

In de A-stroom geven we de studenten gedurende de eerste 4 jaar de tijd om te proeven van zoveel mogelijk verschillende domeinen. Een definitieve keuze wordt gemaakt op het einde van het 4e jaar.

Gedurende de eerste 2 jaar begeleiden we de leerlingen binnen de B-stroom zodat ze aansluiting vinden bij de  A-stroom of we begeleiden ze naar een verdere beroepsopleiding op een andere campus.