Lerende school

De wereld kantelt en wij in De Nova zijn van mening dat we mee moeten kantelen. Dat doen we weloverwogen. De Nova is constant in ontwikkeling, maar dat betekent niet dat we zomaar experimenteren met ons onderwijs. Wat goed werkt voor onze leerlingen borgen we, wat niet werkt pakken we aan! We maken linken tussen wetenschappelijk onderzoek en de dagdagelijkse praktijk. We werken evidence informed. Het zit gewoon in ons DNA om onszelf continu in vraag te stellen en bij te sturen waar nodig.

Eigenaar van je
eigen leerproces

Zelfmanagement en learning control zijn noodzakelijke kerneigenschappen voor moderne mensen. Continu leren vergt zelfmanagement en de wil om over jezelf te reflecteren. Het vraagt om een flexibele houding van iedereen om zichzelf te kunnen en bij te willen sturen als er iets misloopt.

Ook elke professional is een manager op zich: met name van zijn handelen, denken en functioneren. Zelfmanagement is een doorgroeivaardigheid.  Bij ons krijg je vooral veel goesting. Door een goede feedback cultuur ervaar je succes. Dit zorgt er ook mee voor dat je groeit in zelfstandigheid.

Feedback

Goeie feedback heb je nodig om je leerproces in de juiste baan te kunnen sturen. In de Nova krijg je niet alleen feedback van experts, maar ook van je medestudent, medewerkers, toeschouwers,… kortom van iedereen die deelneemt aan jouw Epic. Natuurlijk willen we weten waar en hoever je staat in dit proces, daarom zijn metingen op sommige momenten ook nodig. Zo’n meting kan verschillende vormen aannemen, dus niet enkel een klassieke “toets”.

We bekijken het totaalpakket en verzamelen dit in je portfolio. Dat gaat niet alleen over bereikte resultaten, maar ook over je groei, je moeilijkheden die je overwonnen hebt, hoe je je voelde en wat jij ervan vond.

Betekenisvol leren
met een topteam

Experts in kernteams

De Nova-leerkracht maakt het verschil en heeft een cruciale rol te vervullen. Maar dit doet hij niet alleen. Samen met het kernteam is hij mee verantwoordelijk voor jouw welbevinden. Het team zoekt naar de juiste methodiek in functie van jouw leerproces. Zo maken we komaf met de karikatuur waarbij het of volledige keuzevrijheid en zelfstandigheid of traditionele klassikale kennisoverdracht van leerstof moet zijn. Het team kiest voor een hybride vorm in functie van jouw leerproces.

Betekenisvol leren
met goesting

Zorg in coaching

Een levenslang leren vraagt om flexibele houding om jezelf te kunnen en willen bijsturen. Frustraties, fouten maken zijn verbonden met het leerproces. Door in te zetten op afgebakende autonomie, connectie met de echte wereld en een professionele feedbackcyclus geven we je inzicht in je leerproces en ervaar je succes en boren we je goesting in leren aan.

Onze begeleiders helpen je in dit proces. Ze nemen je mee in het proces en geven je tips om het tot een goed einde te brengen.

Betekenisvol leren
voor het leven

Oriëntering in zekerheid

We zetten volop in op vaardigheden die volgens De Nova belangrijk zijn voor de toekomstige generatie. We leren je kritisch zijn. We laten je probleemoplossend denken. We zetten in op je zelfvertrouwen, je sociale vaardigheden. We maken je wereld groter.

We willen je persoonlijkheid laten doorgroeien tot een ondernemend iemand, met sterktes en zwaktes. Door onze sterke focus op het leerproces geloven we dat je leren niet stopt aan de schoolpoort of na je schooltijd. We willen dat je niet berust in het verleden. We geloven in jouw gezonde dosis verstand om verder te zoeken naar antwoorden die voortkomen uit de voortdurend veranderende complexe wereld van morgen.